Skip to content

Czy kable to elektrośmieci?

Od pewnego czasu w w naszym kraju bardzo duży nacisk kładzie się na segregację śmieci. Edukuje się Polaków, że śmieci muszą być odpowiednio utylizowane. Odnosi się to także do tak zwanych elektrośmieci. Jest to naprawdę duża grupa odpadów. Kwestie dotyczące elektrośmieci reguluje Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym . Niejedna osoba zapyta w tym miejscu czy kable także zaliczane są do elektrośmieci.

Jasno trzeba powiedzieć, że kable zaliczane są do elektrośmieci. Oznacza to, że nie powinno się wyrzucać ich do kontenera przeznaczonego na zwykłe odpady. Zawierają one bowiem materiały które mogą w sposób negatywny wpływać na środowisko naturalne. Pojawia się w związku z tym pytanie co zrobić z tymi kablami, które nie są nam już potrzebne. Rozwiązanie jest naprawdę zaskakująco proste. Najlepiej odwieźć je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdujący się na terenie każdej gminy.

Oddając kable do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, można mieć pewność, że zostaną one zutylizowane we właściwy sposóv. W efekcie nie będą stanowiły zagrożenia dla środowiska.