Skip to content

Czym jest metalizacja natryskowa?

Korozja niesie z sobą negatywne skutki dla elementów stalowych. Rzutuje ona na wytrzymałość takich elementów. Jest to kłopot, z którym od lat mierzą się budowniczy.

Wilgoć połączona z procesem utleniania jest przyczyną pojawiania się rdzy. Wobec tego, uwzględniając różne warunki pogodowe, w których znajdują się stalowe konstrukcje, zaczęto stosować ochronę antykorozyjną.

Wielkość przemysłu stalowego i jego {duży|spory| wpływ na gospodarkę, wygenerował popyt na firmy skupiające się tego typu ochroną. Jedną z wiodących usług świadczonych przez tego typu firmy jest metalizacja natryskowa. Na czym polega ten proces?

Metalizacja natryskowa – z czym to się je?

Metalizacja natryskowa jest rodzajem ochrony elementów stalowych przed działaniem wilgoci. To właśnie wilgoć połączona z tlenem w znacznej mierze determinuje powstawanie rdzy.

Jest to jedna z najbardziej nowoczesnych technik ochronnych. Jest też niebywale efektywna. Założenie specjalnej warstwy preparatu pod odpowiednim ciśnieniem pozwala utrzymać skuteczność przez długi czas.

Sam proces, jakim jest metalizacja natryskowa bazuje na nakładaniu przy pomocy natrysku rozgrzanego do temperatury topnienia metalu na części stalowe. Często jako materiał zabezpieczający wybiera się cynk. W efekcie związania materiałów, powstaje spójna powłoka, która efektywnie chroni materiał przed rdzą.

Rodzaje metalizacje natryskowej

Można spotkać różne rodzaje metalizacji natryskowej. Jej klasyfikacja może mieć miejsce z uwzględnieniem różnych parametrów.

Jedną z podstawowych linii podziału jest typ wykorzystywanego ciepła. Metalizacja natryskowa jest specjalizacją, która stale się rozwija dostarczając coraz nowszych i lepszych rozwiązań.

Do najczęściej stosowanych rodzajów metalizacji natryskowej zaliczyć można:

  • Natryskiwanie płomieniowe – w rezultacie spalania gazu z drutu bądź proszku tworzy się rozpylany materiał nanoszony na elementy stalowe
  • Natryskiwanie łukowe – stosuje łuk elektryczny. Odbywa się w wyższej temperaturze niż natryskiwanie płomieniowe.
  • Natryskiwanie plazmowe – w tym wariancie materiałem cieplnym jest gaz plazmotwórczy. Temperatura jest tak wysoka, że daje możliwość spalenia niemal każdego rodzaju metalu.
  • Natryskiwanie naddźwiękowe – jedna z najnowszych form metalizacji natryskowej. Jest to znacznie poprawiona wersja natryskiwanie płomieniowego

Warto również dodać, że stale prowadzone są badania nam nowymi technikami. Ich zadaniem jest nadanie jeszcze skuteczniejszej ochrony antykorozyjnej konstrukcjom stalowym.

Czy można zabezpieczyć stal samodzielnie?

By skutecznie zabezpieczyć elementy stalowe przed rdzą, najlepiej zaangażować do tego specjalistów. Przede wszystkim, metalizacja natryskowa wymaga właściwego wyposażenia.

Ponadto, wiedza teoretyczna i praktyczna. Osoba bez przeszkolenia, próbując samodzielnie realizować metalizację natryskową może spowodować więcej strat niż plusów.

Firm zajmujących się metalizacją natryskową najlepiej szukać w internecie, gdzie obecnie przenosi się większość reklamodawców. Można też znaleźć opinie i dokładne opisy ofert poszczególnych firm.