Skip to content

Ekstremalne warunki atmosferyczne – zabezpiecz swoje mienie

Atmosfera ulega zmianom. Coraz częściej na terenie Polski możemy być świadkami wszelkiego rodzaju ekstremów(a) pogodowych(e). Wyniki zmian atmosfery w postaci gwałtownych i nagle przechodzących zjawisk {atmosferycznych|pogodowych] potrafią niemal w całości niszczyć ludzki(e) majątek. Nawałnice, silny wiatr czy gradobicia bez większych trudności mogą uszkadzać domy, zrywać dachy czy przewracać drzewa. Nagłość pogody dotyka całego państwa, większych i mniejszych miast – niezależnie czy to Kraków, Poznań czy Białystok. Ubezpieczenia Białystok na taką sytuację wydają się rozsądny(m) ruch(em), który wręcz trzeba wziąć pod rozwagę.

Jakie zasiłki przysługują w sytuacji zniszczenia mienia?

Pojawiające się nad Polską od jakiegoś czasu burze potrafią być bardzo niszczycielskim żywiołem. W obliczu występujących anomalii Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej posiada odpowiednie scenariuszeami) działań, które gwarantują wsparcie poszkodowanym w konsekwencji działalności przyrody. Również firmy ubezpieczeniowe proponują ubezpieczenie mienia w przypadku strat spowodowanych takimi kolejami losu.

Informacje dotyczące pomocy rządowej można uzyskać poprzez strony Ministerstwa oraz regionalnych ośrodków pomocy społecznej. Państwo razem z samorządami jest zobowiązane zapewnić dach nad głową a także konieczne(ą) ubrania czy leki. W sytuacji strat poniesionych w gospodarstwach domowych mieszkańcom przysługuje prawo do zasiłku. Możliwe jest także uzyskanie dofinansowania na remont lokalu mieszkalnego. Jeśli zniszczenia są na tyle poważne, że konieczna jest rozbiórka budynku – w takiej sytuacji państwo może przyznać zasiłek na odbudowę.

Częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk atmosferycznych w ostatnim czasie uległa wzrostowi. W związku z powyższym dobrze dopasowane ubezpieczenie może oszczędzić wielu siwych włosów w przyszłości. Wszak warto mądrym przed szkodą.

Jak zachować się w przypadku szkody mienia?

Jeśli dojdzie do nieprzyjemnej sytuacji, w której część naszego dobytku ucierpi, najpierw należy go zabezpieczyć przed dalszymi stratami. Pewne pakiety ubezpieczeniowe posiadają opcję pokrycia kosztów z tym związanych.

Oczywistym, że do naprawy zniszczeń trzeba przejść jak najszybciej. Nie nie ma potrzeby czekać na przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej. Trzeba jednak skompletować dokumentację uwzględniającą fotografie i listę zniszczeń. Jest to warunek konieczny by móc ubiegać się o odszkodowanie.

Co jakiś czas dochodzi do sytuacji(ach), kiedy kwota odszkodowania przedstawiona przez ubezpieczyciela jest niewystarczająca aby pokryć poniesione straty. Warto wtedy skonsultować się z wykonawcą robót remontowych, w celu uzgodnienia dokładnego planu i kosztorysu remontu. Stworzony kosztorys można zestawić z propozycją firmy ubezpieczeniowej(go) i negocjować ugodę. Ubezpieczyciel ma prawny obowiązek zaprezentowania nam wszystkich interesujących nas informacji. W sytuacji rozbieżności musi on zaprezentować dokładny kosztorys zrobiony przez swoich przedstawicieli, w którym tłumaczy jak obliczono daną wartość i jak wyceniono zniszczone elementy.

Gdzie ubezpieczyć majątek przed nawałnicą?

Moment, kiedy stajemy się poszkodowanymi burzy sam(a) w sobie jest stresująca(y). Szkody materialne jedynie potęgują to uczucie. Żeby ograniczyć potencjalne straty będące wynikiem zmian klimatu, w cenie jest dobre ubezpieczenie. Białystok, Rzeszów, Szczecin – w każdym miejscu zdarzają się takie wypadki. Decydując się na zakład ubezpieczeniowy warto dokładnie zapoznać się z jego ofertę(ą). Tak samo powinno się zrobić z umową ubezpieczeniową, Pozwoli to uniknąć możliwych przyszłych nieporozumień i ewentualnych kłopotów z uzyskaniem pieniędzy należnych nam z tytułu odszkodowania. Niejednokrotnie opinie klientów w internecie mogą stanowić pomoc przy wyborze uczciwego ubezpieczyciela.