Skip to content

Fotowoltaika w Pruszczu Gdańskim – jak dostać na nią dofinansowanie?

Fotowoltaika zbudowana jest z modułów fotowoltaicznych i falownika. Panel fotowoltaiczny zbudowany jest z ogniw fotowoltaicznych, które łączą się ze sobą szeregowo, są zabezpieczone i znajdują się w obudowie. Ogniwa tworzone są z mono lub polikrystalicznego krzemu, który dzięki efektowi fotoelektrycznemu zmienia energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną, znaną jako prąd stały. Falownik przekształca prąd stały w prąd przemienny, a zatem na taki, który jest w gniazdkach. Tak wyprodukowany prąd może być wykorzystywany w danym momencie, rozliczany w ramach opustu ze sprzedawcą energii elektrycznej lub magazynowany.

Informacje na podstawie strony firmy Sollab – fotowoltaika Pruszcz Gdański.

Na dofinansowanie czego możesz liczyć w Pruszczu Gdańskim?

W Pruszczu Gdańskim można złożyć prośbę o dotację na zakup oraz montaż ogniw fotowoltaicznych, które mają moc w przedziale od 2 kW do 10 kW, wyłącznie na poczet prywatnego gospodarstwa domowego. Całkowita kwota o jaką można wnioskować to 30% ceny brutto zakupu i montażu urządzeń – nie więcej niż 3 000,00 zł.

Dodatkowo w Pruszczu Gdańskim możliwe jest składanie wniosków na dofinansowanie kupna oraz montażu pompy ciepła. W tej sytuacji, analogicznie jak przy ogniwach fotowoltaicznych możliwe jest otrzymanie do 30% wydatków na inwestycję – maksymalnie 4 000 zł.

Petycje standardowo rozpatrywane są według kolejności dostarczania pism do momentu, kiedy budżet zostanie rozdzielony.

Jakie są zasady otrzymania dofinansowania na fotowoltaikę w Pruszczu Gdańskim?

Dofinansowanie na fotowoltaikę może być przyznane jedynie na nieużywane urządzenia, które posiadają wymagane normy i kwalifikują się do wykorzystywania w Polsce.

Dotacja na fotowoltaikę w Pruszczu Gdańskim nie może być przyznana na naprawę albo zwiększenie mocy systemu i instalacji, zakup używanej fotowoltaiki, zapłacenie za transport albo na pokrycie kosztów zakupu pomocniczego mechanizmu, który miałby prowadzić do zregenerowania lub odrestaurowania istniejących maszyn oraz instalacji.

Do wniosku trzeba dodać dokument potwierdzający, że jesteśmy właścicielami nieruchomości, na której ma być zamontowana instalacja. Możemy przedstawić przykładowo wydruk księgi wieczystej. Kompletny wniosek o chęć otrzymania dofinansowania powinno się dostarczyć jako wydrukowane i podpisane pismo, ze wszelkimi wymaganymi dodatkowymi dokumentami, w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański ewentualnie drogą pocztową. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, do wnioskodawcy wysyłana jest prośba o uzupełnienie braków w przeciągu tygodnia. Petycje, które nie zostaną uzupełnione w tym terminie nie zostaną rozpatrzone. Niestety nie da się dostać dotacji jednocześnie na fotowoltaikę i na pompę ciepła.