Skip to content

Plac zabaw – jak powinien być wyposażony?

Plac zabaw to miejsce, które musi być szczególnie bezpieczne. Służy on do w dużej mierze do spędzania na nim wolnego czasu przez dzieci. Bezpieczne nawierzchnie na plac zabaw są koniecznością.

Plac zabaw – czym się charakteryzuje?

Bez wątpienia plac zabaw to miejsce przeznaczone dla dzieci. Zarówno nawierzchnia placu jak i jego wyposaże zostało szczegółowo zdefiniowane według specjalnych rozporządzeń. Na placu zabaw powinny znaleźć się:
przyrządy do zabawy dzieci;
ławki;
tablica;
śmietniki;
lampy;
zieleń,
ogrodzenie.

Plac zabaw może być zarówno wewnętrzny ale także zewnętrzny. Zewnętrzny to taki który jest
w parku, skweru czy też na osiedlu. Wewnętrzny plac zabaw z kolei jest w szkole czy przedszkolu. Pamiętaj również że placem zabaw jest znajdująca się w budynku sala zabaw.

Czy trzeba mieć pozwolenie na budowę, aby postawić plac zabaw?

Czym jest plac zabaw? Jest zespołem obiektów małej architektury. Oznacza to, że do wybudowania go potrzebujemy pozwolenia. Prawo budowlane mówi, że obiektami małej architektury są małe obiekty, w szczególności te użytkowe służące rekreacji i utrzymaniu porządku. Ponadto jeszcze powinien być on wybudowany mając na uwadze przewidywany okres użytkowania a także przepisy. Podczas procesu planowania placu zabaw, musimy uwzględnić specyfikację terenu czyli ukształtowanie, położenie, zieleń oraz wiek użytkowników. Plac zabaw musi mieścić się 10 metrów od drogi, koszy na śmieci oraz okien budynków mieszkalnych. Ponadto musi być 20 metrów od parkingów i torów kolejowych. Ważną kwestią jest także zgłoszenie planów budowy placu zabaw do miejscowego wydziału architektury.

Jak powinien być wyposażony plac zabaw, aby był bezpieczny?

Gdy wybierasz urządzenia, które mają znajdować się na placu zabaw trzeba wziąć pod uwagę wiek jego użytkowników. Aby stworzyć bezpieczny plac zabaw, który ma przecież za zadania sprawiać radość i wykorzystywał wszystkie możliwości najmłodszych dzieci trzeba posiadać wiedzę o przebiegu rozwoju dziecka. Jeśli plac zabaw ma być przeznaczony dla najmłodszych dzieci – powinny na nim znajdować się ciekawe piaskownice, niskie podesty, huśtawki, zjeżdżalnie i koniki sprężynowe.